Az emberi lelkiismeret a legfelsőbb döntéshozó

A katolikusok és a modernisták azonban abban nem értenek egyet, hogy a szabadságot hogyan kell helyesen használni. A modernizmus azt állítja, hogy az egyedi emberi lelkiismeret a legfőbb döntéshozó a jó és a rossz között; így mindenki azt tesz amit akar, kivéve azokat az eseteket, amikor ez a fellépés veszélyezteti mások jogait.

A katolicizmus ragaszkodik ahhoz, hogy ez a szabadság Isten nagy ajándéka és ezt lehet jól és rosszul gyakorolni. Azt választani, ami tárgyilagosan megfelel és illeszkedik Isten akaratához, a szabadságnak ezen gyakorlása teszi az embert igazán szabaddá. Másrészt, választhatja a tárgyilagos rosszat, amely visszaélés Isten akaratával szemben. Senkinek sincs joga ezzel a szabadsággal visszaélni, még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy ez nem sért közvetlenül másokat, mert ez sérti Istent, a legfelsőbb jót.

Ez az, amiért a modernizmus azt tanítja, hogy az emberek aszerint, hogy az egyéni hiedelmek összhangban állnak a természetes szabadsággal, választhatják bármelyik vallást, amelyik a legjobban tetszenek nekik, míg a katolicizmus megerősíti, hogy az ember kötelessége, hogy azt a vallást válassza, amelyik a legnagyobb harmóniában áll a tárgyilagos igazsággal és Isten tervével a világegyetemben. Az ember figyelmen kívül is hagyhatja ezt a kötelezettséget és választhat olyan vallást, amely kevésbé igaz, de az ilyen cselekedet egy gonosz visszaélés a szabadsággal, amely nem méltó kifejezése a szabadságnak.

Szabadon választani ami a jó

Ezek a nézetek eltérő értelmezését adták a szabadságnak, így két értelmezése lett a vallásszabadságnak. Az ember, a katolicizmus szerint, szabadon választhatja ami a jó és ami tárgyilagosan igaz. Sokan mégsem teszik ezt, hanem rosszul döntenek és a hamis vallásokat követik. A társadalom soha nem dicséri, ösztönzi, illetve támogatja az ilyen ítéletet. Mindazonáltal eltűri az egyedi visszaéléseket annak érdekében, hogy az időleges békét fenntartsa, segítve a hamis vallások híveit, hogy útjaik hibáit kijavítsák és az egy igaz hitet kövessék.

A modernizmus másrészt védi és dicséri, hogy minden embernek joga van választani a két vallás közül kedvére, függetlenül attól, hogy ez a választás jó e vagy rossz, vagy hogy ez a vallás igaz e vagy hamis. Mindaddig, amíg ez a gyakorlat nem károsítja közvetlenül és fizikailag mások szabadságát, akkor az ideiglenes béke és jólét érdekében meg kell engedni és el kell ismerni.

Ez a korlátlan türelem a modernizmus nagy erénye, mivel tiszteletben tartja Istent és a katolikus ember erkölcsi javát, amely a középpontban áll. A modernizmus mindenek felett az egyes ember önállóságát értékeli. A katolicizmus elsősorban tiszteli és szereti Istent és engedelmeskedik neki, valamint arra törekszik, hogy megőrizze az embert a bűnös hibáktól, akkor is, ha ezt elítélik az ellenséges hamis vallások.