Iskolák

Az igazi katolikus nevelés most, tekintettel a ma messze elterjedt hit és erkölcs elvesztésére, fontosabb, mint valaha.

A Szent X. Piusz Papi Testvérület iskolái a gyerekeknek egy biztonságos és egészséges környezetet biztosítanak, ahol tanulni és fejlődni tudnak, hogy így a holnap erős katolikus vezetőerejévé váljanak.

Ausztriában egy iskola alapítása még előttünk áll. Az osztrák körzet több katolikus családjának a kezdeményezésére a Szent József iskola iskolaprojekt új fellendülést kapott: A Papi Testvérület katolikus iskolája Ausztriában?

Egy katolikus iskola létesítéséig osztrák területen kötelességének érzi a Szent X. Piusz  Papi Testvérület „a nagy pápák sok fénnyel teli részletezéseire emlékezni, amelyeken a családok esküdtek, hogy a gyerekeiket még a legnagyobb áldozatok árán is, katolikus iskolákba küldik! Meglehet, hogy ez Önöknek, kedves szülők, nagy áldozatot jelent gyerekeiket Svájcban vagy Németországban vagy Franciaországban az iskoláinkra bízni. A távolságok nagyok, és külföld az mégiscsak külföld. De talán pontosan nem ezek-e azok az áldozatok, amelyeket az adott körülmények között manapság hozni érdemes, és amelyeket a szent pápák elvártak? A laicizmusi iskolákból kiinduló veszélyek egyszerűen borzasztóak, és egy széleskörű katolikus nevelés és iskolaképzés áldása a gyerekek mulandó és örök boldogságához felbecsülhetetlen. Pontosan ez az oka annak, amiért az egyház a nagy áldozattételeket követelheti. És ezt elődeink számos generációja megértette, az elmúlt évtizedekben is, amikor sok család Ausztriából is gyerekeiket Diesteddebe és Schönenbergbe küldte.

Folytatni fogjuk imáinkat egy iskola létesítéséért Ausztriában és mi is kérjük az Önök hozzájárulását is. De Isten kegyét is kérni fogjuk családjaink számára, hogy nagy áldozatot hozhassanak, amennyiben ezt a körülmények megengedik, gyerekeiket addig is a messzi távoli iskoláinkba küldjék – szeretetből azok lelkéért és Ausztria jövőjéért.