Küldetés

„Amíg VI. Pál pápa be nem vezette az új misét 1969-ben, mindenhol a Tridenti Szentmisét mutatták be.”

A Szent X. Piusz Papi Testvérület legfőbb célja, hogy megőrizze a katolikus hitet a maga teljességében és tisztaságában, hogy tanítsa annak igazságait és terjessze annak értékeit, különösen a római katolikus papságot. A hiteles lelki élet, a szentségek és a hagyományos liturgia azok, amelyek elsődlegesek, hogy a kegyelemnek ezen életét eljuttassa a lelkekhez.

Előrelátás

Az SSPX lelkisége hittérítő; ezt a világon keresztül éri el - papjai által, a vallásos családok növekvő száma által, fiatalemberek és az összes hívő által -, hogy kiépítse és fenntartsa az igazi és tartós önfeláldozást a katolikus hitért. Az SSPX ennélfogva felhív az imádságra és mindenki üdvösségének munkálására, bízva abban, hogy ez Isten segítségével lehetséges.

Értékek

Az SSPX erősen hisz abban, hogy a katolikus hit megváltoztatja az egyéni életet, mint közösség; a hit elősegíti a rendet, az igazságosságot, a kultúrát és a békét, hogy felajánlja az igazi és tartós boldogságot. A terjedés ellenére a hitetlenség burjánzik manapság szerte a világon. Az SSPX, a papság által folytatja feltárja és osztja a katolikus hagyomány kincseit. Ez a bátor és korlátlan ajándék magában Isten dicsőségéért és a lelkek javáért alkotja az értékét és a késztetését az SSPX-nek.