Szervezeti felépítés

A SSPX a Katolikus Egyház része, amelyet átfog a szervezett hierarchia.

Vatikán

A Szent X. Piusz Papi Testvérület alázatosan állítja, hogy a pápa a legfőbb hatóság, legfőbb őre a hitnek és neki minden tiszteletet megad, mert Isten őt választotta Egyházának vezetőjévé.

Amikor azonban az Egyház hagyományos tanításait elhomályosítják, még ha látszólag ellentmond a római hatóságoknak, az SSPX szilárdan őrzi a hagyományt.

Az SSPX alapítója, Marcel Lefebvre érsek úr hozzátette:

„Azon a napon, amikor Isten a fény helyett a sötétséget megengedi, hogy most uralkodjon Rómában, lesz majd idő, amikor a hagyomány visszatér. Ott már nem lesz semmi probléma. Az SSPX püspökei rá fogják bízni a püspöki méltóságokat a pápa kezébe, és azt fogják mondani: „Most úgy fogunk élni, mint az egyszerű papok, és ha akarja, akkor használjon minket.”

Általános elöljáró

Az általános elöljáró, a legmagasabb hatóság a SSPX, aki a közösséget vezeti. Tizenkét évente az SSPX megtartja az általános elöljáró választását (vagy az aktuális újraválasztását). A munkájában őt két választott asszisztens segíti.

Tartományok

Alatta vannak általában a kerületi elöljárók. Ők a tartományok felettesei, akiket az általános elöljáró választ és kinevezésük hat évre szól. Ők felelnek a missziós erőfeszítésekért a világ egy-egy bizonyos régiójában. Ők a kerület központjaiban élnek és irányítják, illetve buzdítják a helyi papokat a munkában.

Rendházak

Az SSPX papjai együtt élnek kis közösségekben. Ideális esetben ezeket legalább három pap alkotja. Naponta többször a közösség összejön az imádság, étkezés, és egyéb feladatok alkalmával. Így a papok megosztják apostoli életüket egymással. Az elöljáró minden közösségben a prior. Ő a felelős a rendház missziós munkájáért és a tőlük függő kápolnákért, mint ahogyan egy plébános vezeti az egyházközségét. A különböző perjelségek elterjedtek az egész kerületben, és a gerincét képezik az SSPX világmérető szervezetének.

Szemináriumok

A kerületi elöljárók vezetésén kívül állnak a szemináriumban a rektorok, akiknek elsődleges célja a leendő papok oktatása. A rektorok és a szemináriumi tanárok gondosan munkálkodnak azon, hogy az ígéretes fiatal férfiakból új papok legyenek, akik megtöltik az SSPX perjelségeket szerte a világon.

Püspökök

1988-ban Lefebvre érsek négy asszisztens püspököt szentelt. Őket külön kinevezte, hogy segítsék az SSPX papjait és híveit az egyházi rend szentségének kiszolgáltatásával és megerősítésével. Ők közvetlenül az általános elöljáró alá vannak rendelve.

Tagok

A papok és püspökök nem az egyetlen hivatalos tagja az SSPX-nek, hiszen a szerzetestestvérek és nővérek nagylelkűen segítik a missziós erőfeszítéseket. Az elsődleges cél ezek a vallási támogatása, megkönnyíteni és ösztönözni a papokat a nehéz apostoli munkájukban. Ezért ők annak szentelik magukat, hogy az imában könyörögnek Istenhez, hogy küldjön bőséges kegyelmet. Ezen nemes, gyakran a háttérben élő testvérek és nővérek erőfeszítései nélkül az SSPX munkája hamar kudarcba fulladna.

A hívek is fontos részét képezik az SSPX-nek. Bár nem hivatalos tagok, azonban mindnyájan katolikusok, akik jönnek az SSPX szentmiséire és a többi szentség által is kötődnek ehhez a lelki családhoz és osztoznak küldetésében. Ezek a hívők gyakran sokat segítenek terjeszteni a katolikus hitet, és ez egy nagy vigasztalás a papoknak, hogy látják őket napról-napra vallásosan felnőni Isten szeretetében.